Pán prezident, pes nie je vrece zemiakov

Autor: Anna Zemanová | 22.2.2017 o 18:34 | Karma článku: 5,54 | Prečítané:  1831x

Samotné ministerstvo, ktoré zákon kritizuje, dodnes nepredložilo žiaden návrh zákona, ktorý by problematiku riešil, hoci dávno vedia aj o petícii za nový zákon o ochrane zvierat, ktorá má už viac ako 80 tisíc podpisov. 

Vážený pán prezident,
obraciam sa na Vás s prosbou o podpísanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon  č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Som jednou z predkladateľov zákona a jeho pozmeňovacieho návrhu. Vážený pán prezident, v parlamente schválený návrh zákona  je prvým reálnym krokom na obmedzenie neetického množenia psov na Slovensku. Slovensko je hanbou v Európe práve preto, že doteraz neexistuje žiaden právny nástroj na postihovanie takéhoto obchodovania so šteniatkami,  keď dochádza  často k týraniu najmä sučiek. Nastavené znenie zákona definuje regulovaný chov psov, pre ktorý je charakteristickým znakom, že potomstvo psov je odplatne prevádzané do vlastníctva iných osôb. Chov psov, ktorých potomstvo je bezodplatne prevádzané (darované), bude naďalej mimo tejto regulácie. Regulovaný chov psov je definovaný ako podnikanie a zriaďovateľ je povinný zabezpečiť splnenie určitých verejnoprávnych povinností, predovšetkým psov nezameniteľne označiť.  Ide o obchodovanie s potomstvom, nie o odpredaj cvičeného  psa pre účely špeciálnych výcvikov. Vážený pán prezident, hlasy, ktoré Vás nabádajú k tomu, aby ste zákon nepodpísali, sú ozvenou práve kšeftárov, ktorí sa vyhýbajú daňovým a iným povinnostiam a množiteľské eldorádo im vyhovuje. Žiaľ, ako sme sa dozvedeli, sú do týchto praktík zatiahnutí aj niektorí veterinári, či tzv. chovatelia psov s PP.  

Samotné ministerstvo, ktoré zákon kritizuje, dodnes nepredložilo žiaden návrh zákona, ktorý by problematiku riešil, hoci dávno vedia aj o petícii za nový zákon o ochrane zvierat, ktorá má už viac ako 80 tisíc podpisov.  Vážený pán prezident, zákon možno nie je dokonalý, ale určite je dobrý a najmä vykonateľný a kontrolovateľný existujúcimi štátnymi orgánmi. Prosím Vás, podpíšte ho.  

Ako to bolo? Pôvodný návrh zákona mal za cieľ zaviesť právnu úpravu na kontrolu množenia psov, ustanoviť podmienky chovu psov za účelom ich množenia, podmienky držania takýchto psov a povinnosti vyplývajúce držiteľom ako aj štátnym orgánom na úseku evidencie a kontroly držania psov určených na množenie.  

V súčasnosti je chov a množenie psov kontrolované len tým spôsobom, že tzv. chovné stanice jednotlivých plemien sú nahlásené chovateľským zväzom týchto plemien a tie kontrolujú, či takéto chovy spĺňajú ich štandardy a prípadne aj medzinárodné štandardy. Väčšina chovateľov takýchto šľachtených chovov má záujem na tom, aby tieto chovy boli v poriadku a zachovávali medzinárodné štandardy, pretože im to dáva možnosť ďalej rozvíjať chov a zvyšuje hodnotu ich psov aj šteniat z takéhoto chovu. Na druhej strane existujú chovy, kde nie sú dodržiavané podmienky držania a chovu zvierat stanovené vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá. Často sú samice psov v nekontrolovaných chovoch držané pod fóliovníkmi, v tmavých pivniciach, bez venčenia, denného svetla, bez sociálneho kontaktu, bez veterinárneho ošetrenia, bez vhodnej stravy, trpia kožnými a inými chorobami. Takíto množitelia nie sú registrovaní v chovateľských zväzoch a v súčasnosti nikto nekontroluje, či dodržiavajú požiadavky stanovené osobitným predpisom. 

Z tohto dôvodu sme v pôvodnom návrhu navrhovali zaviesť povinnosť pre každého, kto bude chcieť predávať psov mimo chovateľských staníc registrovaných v chovateľských zväzoch, aby mal  od veterinárnej správy potvrdenie o tom, že má vhodné podmienky na tento chov a že ich aj dodržiava. Akýkoľvek predaj bez registrácie by mal byť nelegálny. Návrhom zákona sa zavádza povinnosť registrovať chov v prípade, že chovateľ má záujem o predaj šteniat. Registrácia sa nemala netýka tých chovateľov psov, ktorým sa psy rozmnožia náhodne a/alebo šteňatá nie sú predmetom predaja.  V prvom čítaní návrh zákona prešiel do druhého čítania veľkou väčšinou v parlamente, a to 136 hlasmi.

Následne došlo k veľkej kritike zákona zo strany legislatívcov a ministerstva pôdohospodárstva. Hlavné výhrady boli, že takáto úprava sa mala robiť cez iný zákon, že sa zavádza nová povinnosť pre Štátnu veterinárnu správu, že týmto návrhom dochádza k čiastočnej nepriamej novelizácii zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, že  návrh zákona žiadnym spôsobom bližšie nešpecifikuje subjekty, ktoré možno považovať za chovateľské zväzy príslušné na registráciu a tiež nie je špecifikované, ani za akých podmienok je takáto registrácia možná, avšak za chov psov na účely rozmnožovania a predaja  mimo chovného zariadenia registrovaného chovateľským zväzom sa navrhuje sankcia v podobe pokuty, že sa sankcie mali týkať  len fyzických osôb a nie aj právnických, resp. fyzických osôb – podnikateľov.

So svojimi pripomienkami k pôvodnému zákonu sa zobudilo aj ministerstvo a zaujímavé je, že najprv kritizovalo  v návrhu to, čo následne  po zapracovaní  kritizovalo práve opačne. Tiež sa im nepozdávalo, že otázka podmienok rozmnožovania psov  je riešená v zákone ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Nepáčilo sa im, že z definície registrovaného chovu boli vylúčené chovné zariadenia registrované v chovateľských zväzoch, a to aj z dôvodu, že činnosť chovateľských zväzov nie je upravená žiadnym všeobecne záväzným právnym predpisom, ale je len záujmovým združením alebo organizáciou a štát nemá žiadnu kontrolnú ani donucovaciu právomoc nad ich činnosťou. Ďalej ministerstvo vo svojom stanovisku uvádzalo, že nie je právne odôvodniteľné, že registrácia chovu v chovateľskom zväze predstavuje automaticky zabezpečenie podmienok riadneho chovu. Nepáčil sa im dvojaký meter na chovateľov. Zaujímavá je zrazu zmena ich postoja...

Vytýkali pôvodnému návrhu, že ak má ísť o predaj psov, tak zrejme má ísť o sústavnú činnosť vykonávanú na účely dosiahnutia zisku a malo by teda ísť o podnikanie.  Medzi námietkami bola aj samotná podstata pôvodného zákona, a to povinnosť ohlásiť registrovaný chov orgánu veterinárnej správy.

Popisovanie dôvodov, ako sa to nedá, vôbec nedáva reálnu nádej, že ministerstvo predloží v septembri relevantný návrh zákona. Ak áno, tak ho radi podporíme a ak toto všetko pomohlo k tomu, aby sa ministerstvo rozhýbalo, tak aj to je výhra alebo aspoň plamienok na konci tunela. Ako to ministerstvo zvládne uvidíme, lebo práve teraz sa aktivizuje celá „Hunden mafia“, ktorá sa bojí o svoje kšefty a má chápadlá aj na ministerstve a Štátnej veterinárnej správe. 

Pozmeňovací návrh k pôvodnému návrhu reaguje na väčšinu námietok, z koncepcie registrovaného chovu sme prešli na registrovaného chovateľa, ktorý je viazaný platnými a existujúcimi predpismi. Píšu mi mnohí chovatelia, niektorí v dobrom, iní sa rozčuľujú. Je to však, myslím si, len z dôvodu neprečítania si zákona, respektíve  možno aj úmyselne nesprávnou interpretáciou.  Áno, zákon mohol byť podrobnejší, obsiahlejší , ale je dobrý, lebo je prvým krokom k obmedzeniu množiteľského eldoráda na Slovensku. Citujem z dôvodovej správy: Nastavené znenie definuje regulovaný chov psov, pre ktorý je charakteristickým znakom, že potomstvo psov je odplatne prevádzané do vlastníctva iných osôb. Nejde teda o akýkoľvek chov a akýkoľvek predaj psov. Predaj dospelých psov, resp. špeciálne cvičených psov, bude naďalej možný aj na základe kúpnej zmluvy. 

Verím, že  tí, čo ozaj majú radi psov, množia ich s cieľom predaja šteniatok, budú vedieť obetovať kúsok zo svojej  osobnej zóny komfortu a tú trochu administratívy zvládnu, aby psíkom bolo lepšie. Zviera nie je vec a nemal by sa obchod s nimi porovnávať s obchodovaním cez dvor, ako s vrecom zemiakov.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Covid ju zmenil na červenú. Galantská nemocnica nikdy nezažila toľko úmrtí

Pocit dusenia mám stále v sebe, vraví pacient pripojený na kyslík.

Žiadne výpisky ani kópie. Jankovskej obmedzili prístup do vlastného spisu

S vyšetrovateľmi začala spolupracovať koncom októbra.


Už ste čítali?