Ochrana prírody ako roztopašné huncútstvo?

Autor: Anna Zemanová | 29.6.2015 o 16:29 | Karma článku: 3,97 | Prečítané:  791x

Je plne v kompetencii jednotlivých členských štátov, aby navrhli vlastné dotačné a kompenzačné  schémy, v ktorých zohľadnia svoje regionálne alebo celoštátne priority.  Musí sa skončiť s environmentálne škodlivými dotáciami.

 

Biodiverzita – týka sa to každého z nás

Európska komisia v priebehu mesiacov máj – júl 2015 otvorila  v celej Európskej únii verejnú konzultáciu ohľadom plnenia cieľov Smerníc zabezpečujúcich ochranu prírody v EÚ, ktorá je známa pod spoločným názvom Natura 2000.  Tvoria ju chránené vtáčie územia vymedzené podľa Smernice o vtákoch  a podľa Smernice o biotopoch. Smernice boli prijaté s cieľom  udržiavania biologickej rôznorodosti v rámci celej Európy vo väzbe na hospodárske, spoločenské a regionálne požiadavky.

Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším podielom výmery chránených území.

Je namieste otázka, či sme takí bohatí, aby sme mohli mať takú veľkú výmeru chránených území. V neprospech hovorí vysoká nezamestnanosť v regiónoch a na vidieku a  obmedzenia vlastníkov v užívaní pozemkov. Patričná je ale aj otázka, či sme takí bohatí, že si môžeme dovoliť nedbať na pestrosť našej prírody a krajiny? Tu si pozrite diskusiu, ktorú sme pripravili s europoslancom Richardom Sulíkom k tejto téme.

Tak ako to je?

Vysoký podiel chránených území poukazuje na vysokú biodiverzitu, čiže veľkú pestrosť našej prírody a krajiny. Je to bohatstvo, ktoré keď zničíme, bude nenávratne preč. V oficiálnych analýzach EK k Dohovoru o biodiverzite je vyčíslená ročná strata na ekonomike a blahobyte ľudí, ktorú možno pripísať strate biodiverzity a úbytku ekosystémových služieb, odhadovaná  na 50 mld. EUR za rok. Bez realizácie opatrení by strata biodiverzity na Európskom kontinente mohla do roku 2050  stáť 7 % z HDP. Máme právo vyrobiť budúcim generáciám environmentálny dlh, ktorý nikdy nebudeme schopní splatiť?  Nie je efektívnejšia prevencia a rozumný prístup k environmentálnym statkom?

Z medzinárodných dohôd vyplýva, že členské štáty a Komisia sú povinné zabezpečiť, aby náklady na sústavu Natura 2000 znášali všetci spoločne. Je nemysliteľné, aby naša krajina, naša ekonomika a ľudia žijúci v dotknutých územiach z titulu ochrany prírody strádali. Smernice o ochrane prírody platia v celej Európskej únii rovnako. Ako je možné, že v iných krajinách prinášajú ekonomický osoh a u nás sú považované za nanútené obmedzenia? Finančná hodnota prírodného kapitálu sa dá veľmi ťažko stanoviť, v odhadoch sa však uvádzajú stovky miliárd eur za rok v rámci EÚ. Nedávna štúdia ekonomickej hodnoty troch národných parkov vo  Walese ukázala, že parky zabezpečujú takmer 12 000 pracovných miest a ich ročný výnos tvorí 250 miliónov eur. Rozloha Slovenska je viac ako dvojnásobná oproti Walesu percento chránených území je vyššie, ako by vyzerala obdobná analýza u nás?

Čo sú to environmentálne statky?

Aký ekonomický osoh prináša  príroda pre spoločnosť? Sú to tzv. „ekosytémové tovary a služby“. Tovary, ktoré poskytujú ekosystémy, zahŕňajú potraviny (mäso, ryby, zelenina a pod.), vodu, palivá a drevo. Služby zahŕňajú zásobovanie vodou a čistenie ovzdušia, prirodzenú recykláciu odpadu, tvorbu pôdy, opeľovanie rastlín a regulačné mechanizmy v ochrane pred záplavami, či v  boji proti zmene klímy a šíreniu inváznych cudzích druhov  ohrozujúcich ekosystémy v Európe. Keďže mnohé z týchto druhov tovarov a služieb boli vždy voľne dostupné bez trhov a cien, ich skutočná dlhodobá hodnota, prírodný kapitál,  nie je zahrnutý do ekonomických odhadov spoločnosti. Špecifikujú sa najmä náklady na hľadanie rôznych náhradných riešení, ktoré môžu ďaleko presiahnuť náklady, ktoré by sa vynaložili, ak by sme starostlivosť o biodiverzitu postavili na prvé miesto. Prírodné prostredie poskytuje prácu nespočetnému množstvu ľudí prostredníctvom poľnohospodárstva, lesohospodárstva,  cestovného ruchu, rybolovu a mnohých ďalších oblastí. Príroda nám poskytuje miesto na oddych, potešenie a inšpiráciu. Je príliš odvážne si myslieť, že ochrany prírody je luxus. Pokiaľ sa prírodné ekosystémy nebudú chrániť, tovary a služby, ktoré poskytujú, budú čoraz zriedkavejšie, vyhľadávanejšie a drahšie. Napríklad na zabezpečenie strategickej suroviny, pitnej vody.

Natura 2000 nie je len sústavou prísnych prírodných rezervácií, kde sa systematicky zakazuje ľudská činnosť. Vyhlásenie lokality za lokalitu Natura 2000 neznamená, že lesy a pôda sa musia prestať hospodársky využívať. Práve naopak, uznáva, že človek a príroda patria k sebe a najlepšou cestou pre oboch je fungovanie vo vzájomnom partnerstve. V praxi to znamená úzku spoluprácu s vlastníkmi pôdy a zainteresovanými stranami v jednotlivých lokalitách Natura 2000. Cieľom je dospieť k dohode o najvhodnejších spôsoboch uchovania druhov a biotopov v danej lokalite tak, aby sa zachovala spoločenská a hospodárska situácia v danej oblasti.

O spôsobe dosiahnutia týchto cieľov rozhodujú samotné členské štáty. Môžu napríklad vytvoriť prírodnú rezerváciu so zákazom činnosti, alebo uzavrú dohodu  o správe s vlastníkom pôdy aj s finančnými prostriedkami potrebných na správu lokality.  Veľmi užitočným nástrojom pri rozhodovaní o krokoch potrebných na udržanie alebo obnovu priaznivého stavu chránených území sú Plány manažmentu. Nie sú povinné, ale sú nevyhnutné. Tieto plány sa totiž majú týkať konkrétnych lokalít a môžu slúžiť ako základ pre konzultácie so záujmovými skupinami z danej oblasti. Tým sa dosiahne, že o osude lokality Natura 2000 sa bude  rozhodovať spoločne, v duchu spolupráce a spoločného riadenia. Je chybou, že na Slovensku je takýchto plánov zo 150 potrebných len 8.  Zaiste by pomohli lepšej akceptácii požiadaviek ochrany prírody  a priniesli by vyšší ekonomický efekt do lokalít. Týka sa to lesníkov, poľnohospodárov, poľovníkov i samospráv.

Je plne v kompetencii jednotlivých členských štátov, aby navrhli vlastné dotačné a kompenzačné schémy, v ktorých zohľadnia svoje regionálne alebo celoštátne priority. Musí sa skončiť s environmentálne škodlivými dotáciami,  ktoré poškodzujú biodiverzitu a vytvoriť „trh“ pre ekosystémové služby a manažmentské fungovanie v chránených územiach.

Francúzsko napríklad zvolilo na realizáciu sústavy Natura 2000 právny mechanizmus založený na dobrovoľnej spolupráci na miestnej úrovni formou zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom záujme (tzv. zmluvy o sústave Natura 2000). V zmluve sa presne uvádzajú úlohy, ktoré sa majú počas aspoň piatich rokov vykonať v záujme uchovania alebo obnovy cieľových druhov a lesných biotopov, ako aj metóda vyplácania platieb, či už ide o dotácie na investície alebo ročnú pomoc na hektár. V Nemecku prijali Koncepciu dynamickej správy lesa, ktorá  sa u miestnych lesníkov stretla s veľmi kladným ohlasom. Vďaka nej sa mohli opäť venovať obchodnej činnosti v oblasti a veľká časť ochrany sa vykonávala v rámci bežných postupov správy lesa.

Turistický ruch je najrýchlejšie rastúcim hospodárskym odvetvím v Európe . Natura 2000 môže prispieť k rozvoju miestnej ekonomiky a stimulácii investícií do miestnych podnikov a iniciatív, ktoré sú spojené s cestovným ruchom.

Obozretnosť si vyžadujú  nové plány alebo projekty, ktoré by mohli mať významný vplyv na chránené územia. Pred realizáciou musia prejsť primeranému posudzovaniu vplyvu na prírodu. Ak sa zistí, že navrhovaná činnosť by mohla v lokalite spôsobiť významnú škodu a boli vyčerpané všetky možné alternatívy, možno ju napriek tomu schváliť za predpokladu, že ide o vyšší verejný záujem, a že dôjde k prijatiu opatrení na kompenzáciu strát, ktoré utrpia predmetné druhy alebo biotopy.

Cieľom smerníc  nie je len chrániť, ale najmä vytvárať podmienky pre ochranu biotopov a ohrozených druhov organizmov. Preto je obzvlášť dôležitá ich implementácia na území jednotlivých štátov. Okrem kvality výberu území a určenia predmetu ochrany je veľmi významné  ich akceptovanie verejnosťou, ľuďmi, ktorí v chránených územiach žijú. Papierová ochrana neznamená nič, ak nie sú plány manažmentu - programy starostlivosti a schémy využitia územia. Keď nie sú jasne stanovené pravidlá hry, nastáva obrazne povedané, ľudová tvorivosť, možno aj neprimerané požiadavky ochranárov, svojské výklady v územnom plánovaní, pri starostlivosti o lesy a dotknutú krajinu.

Vezmime si príklad z úspešne realizovaných finančných mechanizmov v krajinách Európy. Strana SaS príde s konkrétnymi návrhmi. Zrušíme prírode škodiace dotácie na spaľovanie biomasy okrem energetických plodín a odpadu z dreva. Prehodnotíme dotačný Program rozvoja vidieka s cieľom zapojiť miestnych obyvateľov do agro-environmentálnych farmárskych programov s  nárokovateľným kompenzačným príspevkom na základe  zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom záujme (tzv. zmluvy o sústave Natura 2000). Zameriame sa na spracovanie Plánov manažmentu krajiny v chránených územiach v úzkej spolupráci miestnymi skupinami tak, aby boli využiteľné pre rozvoj vhodných hospodárskych aktivít v regiónoch, ktoré aj zvýšia zamestnanosť."

Rozhodne treba viac pracovať s verejnosťou. Aby Naturovské územia boli atraktívne pre zvýšenie návštevnosti a aby vlastníci pôdy boli hrdí a nie smutní. Nástroje na to slovenská i európska legislatíva vytvára dostatočne, vrátane finančných.

Ochrana prírody nie je roztopašné huncútstvo skupiny ochranárov ale nevyhnutná podmienka kvalitného života na Slovensku.

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Kováčik je stále špeciálny prokurátor a má previerku

Funkcie sa vzdal listom až k 31. januáru

Dobré ráno

Dobré ráno: Odíde Sulík kvôli Matovičovi z koalície?

Čo sa deje vo vládnej koalícii.

Komentár Zuzany Kepplovej

A čo ak nie sme vo vojne

Čo robíme, keď sa vyloďujeme, zhadzujeme atómky a národne povstávame proti hnusobe?


Už ste čítali?