Nová elektráreň v Trnave je zbytočná

Autor: Anna Zemanová | 16.3.2015 o 17:13 | (upravené 17.3.2015 o 22:57) Karma článku: 4,12 | Prečítané:  1166x

Česká spoločnosť ENERGO CS, a.s. predložila v roku 2014 druhý krát svoj zámer na výstavbu kogeneračnej elektrárne s dodávkou tepla.  Druhý pokus českej spoločnosti ENERGO CS  zatiaľ vychádza, taktikou zamotávania faktov.  Jedni hovoria o voze a druhí o koze.  Aký je teda  hlavný cieľ ENERGO CS v Trnave?   

Prekrútené fakty o kogeneračnej elektrárni v Trnave

Z Rozhodnutia  Okresného  úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie vyplýva, že  pri plánovanej spotrebe kogeneračnej elektrárne v Trnave,  35,64 mil.m3/rok zemného  plynu,   pribudne nový zdroj znečistenia ovzdušia, ktorý  vyprodukuje takmer 3 tony tuhých znečisťujúcich látok, viac ako 62 ton oxidov dusíka a 21 ton jedovatého oxidu uhoľnatého – CO.  Kvôli elektrárni a dodávkam tepla, ktoré nikto z Trnavčanov nepotrebuje.  Všetko sa to má udiať iba 16 km  od Jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, ktorá spoľahlivo dodáva lacné teplo do Trnavy. Česká spoločnosť ENERGO CS požiadala ešte v roku 2010  a v roku 2013 Mesto Trnava o stanovisko  o v roku 2011  aj  Ministerstvo hospodárstva a ďalšie inštitúcie.Vyjadrenie MH SR stratilo platnosť v novembri 2014. Požiadavka znela na vyjadrenie sa k investičnému zámeru, paroplynovej elektrárni, ako  doplnkového  zdroja  dodávok tepla v prípade výpadku alebo odstavenia atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Čudný nápad, ale prečo by nedali podmienečný súhlas ochotnému investorovi, ktorý  zainvestuje  30 mil. eur a bude čakať na výpadok Jaslovských Bohuníc? Alebo je to inak? Ibaže čudný nápad nesedí s predloženým zámerom, ktorý uvažuje o 11 mesačnej nonstop prevádzke kogeneračnej elektrárne, v ktorej sa spotrebuje 35,64 mil.m3/rok  zemného plynu. Pre jedných čudný nápad, pre druhých dobrý biznis plán s podporou štátu. V zámere EIA bolí uvádzané neúplné stanoviská s cieľom presvedčiť dotknutú verejnosť o súlade zámeru s iným dokumentáciami. 

Podpora kogenerácie je jedným z opatrení Európskej únie  na znižovanie emisií skleníkových plynov z energetického sektora

Aký je rozdiel kogeneračnej elektrárne od klasickej elektrárne? V klasickej elektrárni odpadové teplo vzniknuté pri výrobe elektrickej energie je vypúšťané do okolia a v kogeneračnej jednotke  je odpadového tepla využívané na vykurovanie. Podpora kogenerácie je jedným z opatrení Európskej únie   na znižovanie emisií skleníkových plynov z energetického sektora. Na národnej úrovni môže ísť o rôzne mechanizmy podpory kogenerácie vrátane investičnej pomoci, daňových výnimiek alebo zníženia daní, zelených certifikátov a programov priamej cenovej podpory. Tu sa dostávame k jadru zámeru ENERGO CS. Aby mali nárok na podporu, v tomto prípade  na prednostné pripojenie  zariadenia na výrobu elektriny do regionálnej distribučnej sústavy, musí byť podiel tepla dodaného na technologické účely 40 % z využiteľného tepla.

Horúca voda je dopravovaná do mesta tepelným  napájačom, ktorý je vo vlastníctve Trnavskej teplárenskej, a.s.

V Trnave a okolí  je horúca voda  dopravovaná do mesta tepelným  napájačom z Jaslovských Bohuníc, kde sa v závode EBO J. Bohunice využíva jadrové palivo a v kombinovanej výrobe sa z neho získava súčasne elektrická energia aj teplo. Tepelný napájač EBO -Trnava  je vo vlastníctve Trnavskej teplárenskej, a.s.  Existujúcim doplnkovým zdrojom je výhrevňa v areáli Trnavskej teplárenskej, a.s., kde   je spaľovaný zemný plyn. Vzhľadom na výrazne vyššiu cenu paliva, ako je cena nakupovaného tepla z EBO Jaslovské Bohunice, sa prevádzka doplnkového zdroja realizuje len v minimalizovanom režime, nevyhnutnom na udržanie jeho úplnej flexibility a prevádzkyschopnosti.

Výstavba nového zdroja znečistenia ovzdušia je zbytočná, územné rozhodnutie a ani stavebné povolenie by nemalo byť vydané

Pre navyšovanie emisií do ovzdušia musí byť dôvod aj pre podporu kogenerácie.  Smernica EÚ je v tomto jednoznačná. Kogenerácia  je  založená na ekonomicky zdôvodnenom dopyte po teple alebo chlade, čo nová elektráreň nespĺňa. Z uvedeného dôvodu  by nemalo  byť vydané územné rozhodnutie a ani stavebné povolenie.  

Zámer spoločnosti  ENERGO CS, a.s. nesedí s cieľmi Európskej únie na znižovanie emisií skleníkových plynov z energetického sektora. Aj proces EIA mal byť dôslednejšie realizovaný.  V predloženom zámere neboli identifikované všetky dopady na obyvateľstvo a životné prostredie.  Napríklad nespotrebované teplo bude odpadom vypúšťaným do ovzdušia, čím bude ovplyvnená mikroklíma v blízkom okolí.  Ako sa to prejaví na zmene pohody bývania obyvateľov Trnavy? Ak uprednostní Trnavská teplárenská odber tepla od ENERGO CS, ako to ovplyvní cenu dodávky pre odberateľa? 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Autorská strana Michala Havrana

Európa je civilizácia fake news (píše Michal Havran)

Rimania označili zmŕtvychvstanie ako prvý hoax.


Už ste čítali?