Európska komisia vyhlásila nové ocenenie, Natura 2000 Award.

Autor: Anna Zemanová | 20.1.2014 o 14:57 | (upravené 20.1.2014 o 16:06) Karma článku: 6,98 | Prečítané:  747x

Nové ocenenie ochrany prírody Natura 2000 Award má  vyzdvihnúť výnimočné postupy v oblasti ochrany prírody v Európe. Do 18. februára 2014 sa môžu  zasielať prihlášky v piatich kategóriách. Prihlášku môže podať ktorýkoľvek subjekt priamo zapojený do siete Natura 2000 (orgány štátnej správy a miestnej samosprávy, podniky, MVO, vlastníci pozemkov, vzdelávacie inštitúcie a jednotlivci). Bude udelených päť ocenení v rôznych oblastiach, vrátane komunikácie, ochranných opatrení, socio-ekonomického prínosu, zladenia záujmov a  cezhraničnej spolupráce. Viac informácii a prihláška je na stránke Európskej komisie – Natura 2000 Award

Väčšina chránených území je na lesnom pôdnom fonde. Roky pretrvávajú konflikty medzi lesníkmi a ochranou prírody. Paradoxom je, že novela zákona o ochrane prírody i  novela zákona o lesoch   zhoršujú situáciu v oblasti  ochrany prírody a trvalo-udržateľného užívania nášho prírodného bohatstva.  Namiesto hľadania spoločných riešení , štát na jednej strane poslušne prijíma „bruselské" regulácie a na druhej strane ich bezohľadne obchádza.

Ak by sa udeľovala  kategória „Kyslá malina" za neuveriteľné prehrešky voči ochrane prírody, tak Slovensko by bolo vážnym kandidátom na prvé miesto prakticky v každej kategórií. Istotne nemožno uprieť snahu odborných pracovísk, výnimočne miestnej samosprávy, či mimovládnych organizácií v oblasti ochrany prírody.  Na druhej strane štát v zastúpení svojich výkonných orgánov  nivočí túto krajinu rôznymi výnimkami z ochrany prírody a laxnými vyjadreniami v procesoch posudzovania vplyvov na životné prostredie. Naša sieť chránených a cenných území  dáva ohromný potenciál pre cestovný, prírode blízky,  turizmus. Nie som zástancom štátnych dotácií, ale v súčasnosti sú do systému zavedené.  Pri lepšie nastavenej dotačnej politike v poľnohospodárstve  a krajinotvorbe  by bolo možné realizovať  ekologický manažment územia a poľnohospodársku činnosť podporiť  na princípoch eko fariem.  Motiváciou malých a stredných podnikateľov by bolo možné vykonávať trvalo-udržateľné poľnohospodárstvo aj v chránených územiach NATURA 2000.

Systém zákazov  namiesto motivácie a hrdosti k prírodným hodnotám  vedie skôr k diskusiám a snahám o  prehodnotenie siete európsky chránených území  NATURA 2000. Na Slovensku sa z ochrany prírody stáva nepriateľ a vinník sociálno-ekonomického úpadku nášho vidieka. V roku 2008 z celkového počtu 2920 obcí SR identifikovalo strety záujmov 481 obcí a z toho 125 obcí spresnilo aj plánované podnikateľské aktivity v dotknutých lokalitách.

Doteraz využívaný finančný mechanizmus na odškodňovanie, resp. kompenzáciu náhrad za  obmedzené užívanie je diskutabilný a nefunkčný. Je potrebné vykonať podrobnú analýzu jeho efektivity.  Ochrana prírody nie je luxus, ale nevyhnutná podmienka zdravej spoločnosti. Je potrebné zaviesť  opatrenia, ktoré by motivovali vlastníkov pôdy v chránených územiach  poznať potenciál, ktorý vlastnia a aby dostali impulz užívať svoje vlastníctvo v súlade s pravidlami ochrany prírody a krajiny. Správnym nastavením legislatívy dať podnet,  aby vlastník pôdy či lesa nevidel len hodnotu nevyrúbanej drevnej hmoty a obmedzenia v zástavbe pozemku, ale aby vnímal hodnotu svojho majetku aj cez iný pohľad.

Hlavné nástroje sú  územný plán, lesné a hospodárske plány, procesy hodnotenia SEA a EIA, Programy starostlivosti o les a o chránené územia. V nich treba  jasne definovať priority a  možnosti užívania pozemkov vlastníkmi.

Logo Natura 2000

Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok.  Táto sústava chránených území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie a prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti v celej Európskej únii.  Významné chránené územia pokrývajú 18,6 % celkovej plochy Európskej únie. Táto plocha zahŕňa  27 221 lokalít. Slovensko sa z tohto počtu podieľa 514 lokalitami s celkovou výmerou  14 448.26 km2, čo je 29,58v % územia Slovenska.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?